NHẬN 5 USD TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ

.1

đăng ký trên meefx

.2

Xác minh và tạo tài khoản giao dịch

.3

chia sẻ facebook và nhận tiền thưởng

.4

GIAO DỊCH 2 LOT và 7 usd

.5

rút tất cả tiền thưởng và lợi nhuận của bạn.

THƯỞNG CHÀO MỪNG 5 USD

Xin chào các nhà giao dịch, chúng tôi muốn chia sẻ tiền miễn phí cho bạn với các điều kiện rất dễ dàng. Hãy tạo một tài khoản giao dịch trên trang web meefx và nhận trực tiếp 5 usd tiền thưởng được bao gồm trong số dư mt4 của bạn cho các điều khoản và điều kiện sau:

  1. Đăng ký với công ty meefx.
  2. Xác minh dữ liệu và tạo tài khoản giao dịch tiêu chuẩn
  3. Chia sẻ chương trình khuyến mãi trên trang facebook của bạn.
  4. Nhận tiền thưởng
  5. Giao dịch 2 lô và tối thiểu 7 usd
  6. Rút tất cả tiền thưởng và lợi nhuận của bạn
  7. Điều khoản và điều kiện áp dụng.
  8. Chương trình khuyến mãi này rất hạn chế, công ty sẽ tự xác định thời điểm thưởng này kết thúc.


viTiếng Việt