TIỀN THƯỞNG 200 USD KHÔNG CÓ TIỀN GỬI

Làm thế nào để nhận được tiền thưởng?

  1. Đăng ký với công ty meefx.
  2. Xác minh dữ liệu và tạo tài khoản giao dịch tiêu chuẩn
  3. Tạo một tài khoản tiêu chuẩn
  4. Chia sẻ các chương trình khuyến mãi trên 20 Nhóm Facebook của bạn và phải được quản trị viên nhóm chấp thuận.
  5. Quảng cáo chia sẻ phải được thực hiện trong các nhóm Facebook khác nhau
  6. Nhận tiền thưởng.
  7. Thực hiện giao dịch và hoàn thành tất cả các điều kiện để rút tiền thưởng.


Điều khoản rút tiền thưởng!

Facebook Khuyến Mãi Chia Sẻ
0
Thương mại
0
Hoạt động giao dịch
0
Thời gian
0
Lợi nhuận
0

200 USD Không cần đặt cọc!

Đã đến lúc bạn trải nghiệm phần thưởng thực sự mà không cần ký gửi. Phần thưởng này được trao để đào tạo bạn trở thành một nhà giao dịch tuyệt vời. Phần thưởng này được chuyển trực tiếp vào tài khoản MT4 của bạn. 

Tiền thưởng chỉ có sẵn ở các quốc gia sau: Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Berunai Darussalam, Timor Leste, Singapore, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Iran, Palestine, Qatar, Ấn Độ, Sri Lanka và Ả Rập Saudi.

viTiếng Việt