Tài khoản ECN

MeeFX cung cấp các loại tài khoản ECN, loại tài khoản này là hoàn hảo cho các nhà giao dịch có đầy đủ kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối với loại tài khoản này, bạn sẽ nhận được các điều kiện chênh lệch rất nhỏ và Hồi giáo để giao dịch trên tài khoản này, bạn chỉ cần gửi 1000 usd là được. rất dễ thu được lợi nhuận.

Tiền gửi

Bắt đầu từ 1000 usd

Chênh lệch

Bắt đầu từ 0,8 pip

nhiệm vụ

7 USD

tráo đổi

Không có tài khoản hoán đổi / Hồi giáo

Tận dụng

Lên đến 1: 500

Đơn hàng tối đa

Không có giới hạn giao dịch

Khối lượng đặt hàng

Bắt đầu từ 0,1

Cuộc gọi ký quỹ / Dừng ra

30% / 20%

Chuyên gia tư vấn

Cho phép

Tiền điện tử

Có sẵn

CFD, dầu, kim loại

Có sẵn

viTiếng Việt