Lịch kinh tế ngoại hối

Lịch kinh tế là một công cụ để các nhà giao dịch thực hiện phân tích cơ bản nhằm xác định xu hướng tăng hay giảm của một loại tiền tệ trên thị trường.

viTiếng Việt