Gửi và Rút tiền

MeeFX cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền qua ngân hàng địa phương và các giao dịch trực tuyến giúp các nhà giao dịch dễ dàng gửi và rút tiền. Giao dịch ngay bây giờ và thu lợi nhuận.

Ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng Indonesia

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

Ngân hàng Internet Banking Malaysia

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

Ngân hàng Internet Banking Thái Lan

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

Ngân hàng trực tuyến Ngân hàng Việt Nam

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

Ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng Philippines

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

ngân hàng Indonesia

Quy trình giao dịch tức thì

QRIS

Quy trình giao dịch tức thì

USDT

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

Neteller

Quy trình giao dịch tức thì 10-15 phút

Tất cả các ngân hàng

Quy trình giao dịch lên đến 3 ngày làm việc

viTiếng Việt