Có rất nhiều nhà môi giới ngoại hối cho phép các nhà giao dịch mở nhiều loại tài khoản thực với nhiều mức giá khác nhau. Bắt đầu từ số vốn tối thiểu là 5 đô la lên đến 1000 đô la theo loại tài khoản của từng nhà môi giới.

Vậy cần lưu ý những gì khi đặt mức vốn tối thiểu để kinh doanh? Đây là những lời khuyên

Quản lý rủi ro

Là một nhà giao dịch mới bắt buộc phải hiểu rõ cách quản lý rủi ro trước khi giao dịch. Về lý thuyết, bạn nên chuyển 1% số tiền từ tổng số dư tài khoản giao dịch cho mỗi 1 giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch phải đóng lệnh khi họ đã mất 1 phần trăm số dư. Ví dụ: nếu bạn gửi số dư 100 đô la, bạn không thể mất nhiều hơn 1 đô la trong một giao dịch.

Bằng cách áp dụng quản lý rủi ro này, vốn sẽ không bị mất quá nhanh khi gặp thua lỗ. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được có xu hướng rất nhỏ.

Sử dụng lệnh cắt lỗ

Khi giao dịch, có một tính năng có thể được sử dụng làm tham chiếu để xác định mức vốn có rủi ro bao nhiêu, đó là lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ là một tính năng tự động thực hiện giao dịch đóng khi vị trí giá đạt đến giới hạn trên hoặc ngược lại.

Khi thực hiện lệnh mua và dự đoán rằng thị trường sẽ tăng 10 pips chẳng hạn, nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ để dừng khi giá thị trường cao hơn 10 pips so với lệnh mở danh nghĩa.

Bằng cách đặt lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch có thể xác định số tiền ký quỹ vào tài khoản. các nhà giao dịch có thể đặt cọc ban đầu là 100 đô la, rủi ro mất mát là 10 pips với giao dịch danh nghĩa là 0,1 đô la, v.v.

viTiếng Việt