การฝากและถอนเงิน

MeeFX ให้บริการฝากและถอนเงินจากธนาคารในประเทศและการทำธุรกรรมออนไลน์ทำให้ผู้ค้าสามารถฝากและถอนเงินได้ง่ายขึ้น เทรดตอนนี้และเก็บกำไร

ธนาคาร อินโดนีเซีย ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารมาเลเซีย

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารประเทศไทย

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารเวียดนาม

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของฟิลิปปินส์

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

ธนาคารอินโดนีเซีย

กระบวนการทำธุรกรรมทันที

QRIS

กระบวนการทำธุรกรรมทันที

USDT

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

Neteller

ขั้นตอนการทำธุรกรรมทันที 10 – 15 นาที

ทุกธนาคาร

ขั้นตอนการทำธุรกรรมสูงสุด 3 วันทำการ

thไทย