ข้อตกลงสำหรับลูกค้า

เราเคารพคุณในฐานะลูกค้าของเราและเราได้จัดเตรียมเอกสารข้อตกลงทางการค้าระหว่าง บริษัท และลูกค้า

ก่อนทำการซื้อขายเราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในอนาคต